Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2018

davidpaulina
18:32
5399 d8a2 500
Reposted frommy-little-world my-little-world viaikari ikari
davidpaulina
18:30
9631 2447 500
Reposted frompalesoap palesoap viayourhabit yourhabit
davidpaulina
18:30
davidpaulina
18:30
2492 c5fe 500
Andrzej Stasiuk "Przez rzekę".
Reposted fromPoranny Poranny viaikari ikari
davidpaulina
18:29
Wchodząc w interakcję z drugim człowiekiem, musimy pamiętać, że wnosi on do związku swoje nawyki, przyzwyczajenia i własne wyobrażenia, które wcale nie muszą współgrać z naszymi.
— Andrzej Depko "Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie"
Reposted frommajkey majkey viasmaller smaller
davidpaulina
18:29
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasmaller smaller

July 30 2017

davidpaulina
10:03
davidpaulina
10:03

June 20 2017

davidpaulina
20:10
Boże najsłodszy, oby było warto
— zupa
Reposted fromemblemat emblemat viazenibyja zenibyja

June 08 2017

19:40
8986 0a93

sex101:

snapchat me that pussy @devinlin

Reposted fromtayfun tayfun
19:40
8941 4890

sex101:

snapchat me that pussy @devinlin

Reposted fromtayfun tayfun
19:40
8933 66d8
Reposted fromtayfun tayfun
19:37
7446 b342

deinmaedchen:

ich will dir verraten, was als nächstes folgt.

Reposted fromtayfun tayfun
19:37
3648 43a4
Reposted fromtayfun tayfun
19:36
3635 e228

sex101:

snapchat me that pussy @devinlin

Reposted fromtayfun tayfun
19:36
3634 4a51
Reposted fromtayfun tayfun
19:36
3620 d3e3

sex101:

snapchat me that pussy @devinlin

Reposted fromtayfun tayfun
19:35
3617 8d10

alice215685:

Tease me ..and get me dripping for you ..my devilman…mmmmmm..i want you…

Reposted fromtayfun tayfun
davidpaulina
19:35
19:32
3595 e24a
Reposted fromtayfun tayfun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl