Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2017

davidpaulina
19:29
Reposted fromKara1969 Kara1969 viarobints robints
19:28
0904 002f
Reposted fromtayfun tayfun
19:26
2437 1349
Reposted fromjohnkeats johnkeats viarobints robints

June 06 2017

davidpaulina
18:20
davidpaulina
18:18
9322 17dc

April 06 2017

davidpaulina
20:19

March 25 2017

davidpaulina
17:25

March 23 2017

davidpaulina
10:10
8148 8c3d 500
Reposted frompesy pesy viaHedgehoginthefog Hedgehoginthefog
davidpaulina
10:09
2836 407a
Reposted fromimradioactive imradioactive viastonerr stonerr

March 20 2017

davidpaulina
20:07
4995 6fad
gęś wściekła w chuj agresywna
Reposted fromzelbekon zelbekon viarobints robints
20:01
0565 596d

thenatsdorf:

Crash test bunny. [full video]

Reposted fromtron tron viarobints robints
20:01
9857 653d
Reposted fromamatore amatore viarobints robints
davidpaulina
19:52
4825 139d 500
Reposted fromblackiris blackiris viapkz451 pkz451
davidpaulina
19:50
Nie zabieraj dziecku kamieni spod nóg, bo gdy dorośnie, potknie się o ziarenko piasku.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapkz451 pkz451
davidpaulina
19:50
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadifferent different
davidpaulina
19:50
(...) I jeszcze miałem Ci powiedzieć, że jak z Tobą jestem to zawsze jest za mało czasu i jak już musimy się żegnać to czuję się tak jakby ktoś nas rozrywał na pół...
— S. Z cyklu: najwspanialsze wyznania najlepszego przyjaciela.
Reposted fromSylvka Sylvka viapkz451 pkz451

March 15 2017

davidpaulina
20:03
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat.
— Maciej Bennewicz, socjolog, psychoterapeuta i coach
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viamnu mnu
davidpaulina
20:03
Reposted fromcouples couples viamnu mnu
20:02
3141 ef92
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viamnu mnu
davidpaulina
19:59
Lubię pilnować Cię myślami w nocy
— 16.01.13
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaowieczka owieczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl